ramin fallah
قیمت ویسکوزیمتر - Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy &
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت ویسکوزیمتر

 

فروش ویسکوزیمتر شیشه ای

انواع ویسکوزیمترهای وارداتی فیشر FISHER

 

ویسکوزیمتر  یا ( ویسکومتر ) هم نامیده می شود ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری ویسکوزیته مایع است.

مقدار دقیق ویسکوزیته سیالات نیوتنی با استفاده از ویسکومترهای لوله ای تعیین می شود. در این روش ، زمان صرف شده برای عبور مقدار مشخصی از سیال از میان یک ویسکومتر لوله ای با قطر و طول مشخص اندازه گیری می شود.

ویسکومتر های شیشه ای آزمایشگاهی با توجه به محیط کاربرد ، دقت و عملکرد در طرح های متنوعی ارائه می شوند

علمینوگستر با ارائه طیف وسیعی از ویسکوزیمترهای شیشه ای بر مرتفع کردن این نیاز برآمده

تمامی ویسکوزیمترها همراه با برگه کالیبره ارائه می شود.