ramin fallah
اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیس - Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy &
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیس

اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی

چکیده:

تالاب گاوخونی یکی از باارزش ترین اکوسیستم ها و مخازن زیستی کشور در فلات مرکزی ایران با گونه های نادر گیاهی و جانوری خاص است. این تالاب در حاشیه مرکزی فلات ایران و در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و در 12 کیلومتری ورزنه واقع شده است. تالاب گاوخونی به عنوان یک پیکره عظیم و منحصر بفرد آبی دارای ارزشهای متعددی است. این تالاب در مختصات جغرافیایی 50 درجه و 2 دقیقه تا 53 درجه طول شرقی و 31 درجه و 15 دقیقه تا 33 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است. با توجه به مطالعات میدانی و نیز مرور منابع مطالعاتی موجود، عوامل تهدید کننده زیستگاه ارزشمند تالاب و گونه های موجود در آن شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این مساله است که تالاب گاوخونی به شدت تحت تاثیر فعالیت های مخرب انسانی شامل ورود فلزات سنگین و پساب های صنعتی و شهری به رودخانه زاینده رود و تالاب، صید و شکار بی رویه و چرای مفرط دام و خشک شدن بستر زاینده رود می باشد، لذا لزوم برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در این تالاب ضروری به نظر می رسد.


برای دانلود کاربرد اثرات و پیامدهای حاصل از فعالیت های انسانی بر موجودات زنده و زیستگاه های تالاب گاوخونی کلیک کنید